Наредба №14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт 

Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила

Проект за изменение на Наредба №5 - свали тук.