Ако ми дадеш сърцето си!

Ако ми дадеш сърцето си
и то забие в моите гърди,
аз ще намеря надежда
да видя изгрева на утрешния ден.

Ако ми дадеш зениците си 
и слепотата ми изчезне,
ще видя бедната си майчица,
която плаче и губи надежда.

Ако ми дадеш бъбрека си,
когато вече не ти е нужен,
ще се махна от стола, 
към който ме видя прикована.

Органите са безценни, 
но никой няма резервни, 
ако вече не са ти потребни, 
помисли, дали не искаш да ги дариш.

Те ще продължат да работят 
в определени тела, 
ще пристигнат бързо, 
за да бъдат трансплантирани.

Твоето решение е важно, 
ти можеш да спасиш органите си, 
ако пък се нуждаеш от трансплантация 
някой ще ти подаде ръка.

(превод от Поля Митева)

 

Създадено от bgdonor.com. Контакти: bgdonor@gmail.com