Световен ден на пулмоналната хипертония

THUNDERCLAP е кампания, посветена на Световния ден на пулмоналната хипертония #WorldPHDay2018. Кампанията е създадена с цел да се повиши осведомеността на хората за това животозастрашаващо заболяване на белите дробове и сърцето.

Световният ден на пулмоналната хипертония се отбелязва на 5-ти май, но кампанията тече в продължение на целия месец. Благодарение на вашата подкрепа през миналата 2017 година информация за това рядко заболяване достигна до 2.5 милиона души по света. Надяваме се тази година да достигнем до още повече хора и така да помогнем за по-лесното разпознаване и диагностициране на хората, страдащи от пулмоналната хипертония. Това може да спаси техния живот!

Един от ключовите симптоми на пулмоналната хипертония е затруднено дишане дори при най-обикновени ежедневни задачи като кратка разходка или изкачване на стълби. Това силно повлиява качеството на живот на хората, страдащи от пулмонална хипертония. Те не могат да се справят с ежедневната домакинска работа, не могат да имат нормално семейство и социален живот - това може да повлияе на междуличностните отношения и води до депресия. Ако болестта не се лекува, пациентите живеят не повече от няколко години.

Ако се обединим около идеята за по-добра осведоменост за пулмоналната хипертония, бихме могли да постигнем по-ранно и точно диагностициране на болестта, оптимално лечение, по-добро качество на живот и повече научни изследвания върху различните видове пулмонална хипертония.

Помогнете ни да увеличим осведомеността за пулмоналната хипартония! Присъединете се към THUNDERCLAP! Нека вдигнем гръмотевичен шум на 5-ти май за това слабо познато и рядко заболяване!

 

Създадено от bgdonor.com. Контакти: bgdonor@gmail.com