Международен ден на редките болести
 • 09 декември 2015 г.

  Дни на донорството

  Достатъчно здрави ли сте, за да имате дете?

  Можете ли да бъдете донор?

  Защо дори и да имате дете може да Ви откажат донорство? Какви изследвания се правят?

  Защо донорството на репродуктивен материал е висш хуманен акт и как се случва, съгласно нормативната уредба в България? 

  Етично и неетично донорство? Къде е разликата?

  Фондация „Майки за донорството“ съвместно с фондация „Искам бебе“  ще отговорят на тези и други въпроси на 11, 12 и 13 декември 2015 г. Почетните гости са прекрасните майки – донори. Говорете с тях, питайте ги защо, как и кое ги мотивира да дарят шанс за нов живот.

  По време на инициативата пациенти и рецепиенти могат да оставят своя малък дар или послание за донор под коледното дърво. Ще се срещнат очи в очи дарители и мечтатели за деца.

  ДНИ НА ДОНОРСТВОТО 2015 ще се проведе в МБАЛ за женско здраве „Надежда“ при отворени врати за консултации и изследвания. „МЦ Надежда репродуктив София“ ООД се присъединява с жест за своите пациенти и подарява 3 ин витро процедури с донорска яйцеклетка.

  Програма

  11 декември 2015 г. 

  8.00–17.00 ч. Информационен кът за репродуктивно здраве и донорство на репродуктивен материал. Отворени врати за желаещи да проверят репродуктивното си здраве и могат ли да бъдат донори.

  19.30 ч. „Театър 199“ представя комедията "Уилям Шекспир - пълни съчинения". Петър Калчев, Георги Спасов, Съни Сънински и Веселин Мезклиев играят на специално изградена сцена във фоайето на МБАЛ „Надежда“. Актьорите играят благотворително в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Билет за вход - усмивка.

  12 декември 2015г.

  08.00–17.00 ч. Информационен кът за репродуктивно здраве и донорство на репродуктивен материал. Отворени врати за желаещи да проверят репродуктивното си здраве и могат ли да бъдат донори.

  11.00–12.00 ч. Фондация „Майки за донорството“ и театър за деца – театрална къща „Хора и кукли“ представят....

  12.00–13.00 ч. Работилницата на джуджетата.

  13 декември 2015 г. 

  08.00–17.00 ч. Информационен кът за репродуктивно здраве и донорство на репродуктивен материал. Отворени врати за желаещи да проверят репродуктивното си здраве и могат ли да бъдат донори.

  15.00–16.00 ч. Работилницата на джуджетата.

  16.00–17.00 ч. Фондация „Майки за донорството“ и театър за деца – театрална къща „Хора и кукли“ представят.... Дядо Коледа, томболи и много изненади. 

  Фондация „Майки за донорството“

  За контакт и консултации: 0888-721010; 0878-712128

   

 • 06 декември 2015 г.

  Информационен сайт за белодробна трансплантация

  Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония съвместно с Националната пациентска организация и Националната кампания в подкрепа на донорството реализираха съвместен проект - информационен сайт www.bglungtransplant.com.

  Порталът BGLUNGTRANSPLANT е създаден за хората, които имат една колкото обикновена, толкова и необикновена мечта – да се намери донор, който да спаси техния живот, за да могат да продължат напред, за да могат да продължат да даряват близките си с любов и топлота.

  Всяка година близо 80 българи изпадат в мозъчна смърт, но малцина семейства решават да даряват органи. През настоящата 2015 година три бели дроба от български донори спасиха живота на чужденци, тъй като все още в нашата страна не се извършват белодробни трансплантации. Донорските органи бяха предоставени по линия на EUROTRANPSLANT.

  Онлайн платформата дава актуална информация, която ще бъде от полза както за пациентите, нуждаещи се от белодробна трансплантация, така и за техните близки и на лекарите, работещи в това направление. Детайлно е описана цялата процедура от вписването в служебния регистър на ИАТ, засягащ реципиентите за трансплантация на бял дроб до извършване на самата трансплантация и следтрансплатационния период. Отделено е място и на имуносупресивните терапии, които се прилагат при белодробните трансплантации, информират реализаторите на проекта.

 • 08 октомври 2015 г.

  Призив за подобряване условията за донорство и трансплантация на органи в Европейския Съюз

  Трансплантацията е жизнено важна за лечението и качеството на живот на пациенти от всички възрасти, включително деца, чието ежедневие изцяло се диктува от увредения орган – черен или бял дроб, бъбреци, сърце, панкреас, тънки черва и очи. В редица случаи трансплантацията е единствената възможност за лечение и оцеляване, например при страдащите от пулмонална артериална хипертония – изключително рядко увреждане на белите дробове и сърцето.

  Въпреки, че ЕС предприема положителни стъпки за справяне с тази ситуация - с помощта на План за действие, финансиране на проекти и Директива за стандартите за качество и безопасност на човешките органи - все още се наблюдават сериозни разминавания между практитките и резултатите в рамките на ЕС.

  Нуждата от органи продължава да надвишава наличните за трансплантация органи във всички страни-членки на ЕС и прогресивно нараства в сравнение с броя реализирани донорски ситуации.

  Европейската асоциация по пулмонална хипертония заедно с други европейски пациентски организации поставя началото на кампания, целяща подобряване на условията за донорство и трансплантация на органи в Европа, както в случаите на пулмонална хипертония, така и при други редки и тежки заболявания, за които трансплантацията е единственото адекватно лечение.

  Членовете на Европейската асоциация по пулмонална хипертония се ангажират с разпространението на този Призив към действие и по-добра осведоменост, достъпност и успеваемост на трансплантацията на органи в международен план. Членовете на Европейската асоциация по пулмонална хипертония поемат отговорност и за отчитането по държави на сега действащите механизми, по които се осъществяват белодробни и сърдечни трансплантации. 

  Призив

  Европейската асоциация по пулмонална хипертония призовава всички страни-членки на ЕС:

  - да подкрепят и работят съвместно с пациентските организации за по-добра информираност относно донорството и по-голяма достъпност до дарените органи;

  - да подкрепят националните програми за трансплантация, като осигуряват разгръщане на целия им потенциал и спектър от дейности чрез олекотени административни процедури, подобрени организация и координация, транспортна система, образователни и информационни кампании;

  - да гарантират, че националните програми за трансплантация се възползват максимално от всякакви технически и технологични средства, които биха осигурили повече използваеми органи (вкл. регенерирането на органи);

  - да обменят опит и добри практитки относно популяризирането на донорството и по-голямата достъпност на дарените органи, спешната нужда от които прогресивно нараства;

  - да си сътрудничат с агенции и организации от други държави, ако националните програми за трансплантация не съумяват да отговорят на местните потребности или ако такива програми отсъстват.

   

  Европейската асоциация по пулмонална хипертония призовава Европейската комисия:

  - да продължи с изпълнението на своя План за действие и Директива и да продължи тази практика дори след формалното изтичане на сроковете, заложени в Плана, като едновременно с това гарантира активното участие на различни пациентски организации, имащи отношение по въпросите на донорството и трансплантацията;

  - да продължава да финансира проекти, отнасящи се до популяризирането, достъпността, качеството и безопасността на донорството и трансплантацията;

  - да продължи с проучванията си, отчитането на резултатите от дейностите по финансираните проекти, Плана за действие и Директивата относно стандартите за качество и безопасност на донорството.

   

  Европейската асоциация по пулмонална хипертония призовава Европейския парламент:

  стриктно да следи дейността на Европейската комисията по въпросите на донорството и трансплантацията и да изисква регулярни отчети;

  - да подкрепя заинтересованите страни – пациентски и здравни организации – в техните усилия за подобряване, както до достъпа до трансплантации, така и до повишаване на осведомеността относно донорството и трансплантацията, тяхната значимост и ползите, които те носят на пациентите.

  - да отговоря на проучвания за изпълнение на Европейската комисия и други дейности относно действието на Директивата за качество и безопасност на човешките органи, План за действие и финансирани проекти.

   

  Европейската асоциация по пулмонална хипертония призовава пациентските организации и заинтересуваните страни, свързани със здравеопазването:

  - да подкрепят и да одобрят този призив за действие;

  - да обединят силите си за по-добра информираност, както и достъп до трансплантация на органи;

  - да се ангажират в сътрудничество с държавните органи, сдружения на пациенти и здравни специалисти, както и на по-широко европейско и международно ниво, например в рамките на финансирани от ЕС проекти.

   

  Виена, 1 юни 2015

   

 • 13 май 2015 г.

  15-17 май - Национален тенис турнир за анестезиолози

  Анестезия Оупън 2015

  „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ВАРНА

  Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина” при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, със съдействието на Изпълнителната агенция по трансплантация организират четвъртия Национален тенис турнир за анестезиолози, отворен за медици от всички други специалности и студенти от всички факултети на всички медицински университети.

  На корта един срещу друг, сингъл или в двойки, ще играят за победа лекари и трансплантирани пациенти, като студентите ще бъдат структурирани в отделна група.

  Място: Общинските кортове в комплекс „Чайка“.

  Програма
  15 май 14:00 Официално откриване и техническа конференция
    14:30-18:00 Състезание
  16 май 9:00-18:00 Състезание
  17 май 9:00-13:00 Финали
    13:00 Награждаване на победителите
    14:00 Закриване на турнира
 • 13 май 2015 г.

  Публична дискусия „Частица от теб може да бъде за някого целият свят”

  Медицински университет-Варна (в двора на УМБАЛ „Света Марина”)

  Събитието ще се състои на 14-ти май от 15:30 в психиатричната аудитория „проф. Д-р Владимир Иванов" на Медицински университет-Варна (в двора на УМБАЛ „Света Марина”)

  Изпълнителна агенция по трансплантация кани всички желаещи на публичната дискусия посветена на донорството и трансплантациите. Срещата е част от информационната политика на Изпълнителната агенция по трансплантация и има за цел повишаване на познанието за същността на донорството и трансплантациите. В дискусията ще участват д-р Марияна Симеонова – директор на Изпълнителната агенция по трансплантация и проф. д-р Вилиян Платиканов, дм – ръководител клиника по „Анестезиология и интензивно лечение“ при УМБАЛ „Света Марина“ – Варна и координатор по донорство, както и студенти от града.

  Дискусията на 14-ти май ще бъде и мост към Четвъртия Национален Тенис турнир “Anesthesia Open” за лекари и студенти-медици. За първи път тази година в турнира ще участват и трансплантирани пациенти заедно с техните близки и деца. Състезанието е организирано от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина“ със съдействието на Изпълнителната агенция по трансплантация.

  Заедно на корта за победа ще играят лекарите и трансплантираните пациенти на България, за да покажат, че животът и здравето побеждават отчаянието и позагубената надежда.

  Официалното откриване на турнира ще се състои на Общинските кортове в комплекс „Чайка“ на 15-ти май 2015 г. от 14:00 часа.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Създадено от bgdonor.com. Контакти: bgdonor@gmail.com