Асоциация Пулмонална Хипертония кани всички пациенти с диагноза Пулмонална хипертония, техните близки, лекари, съпричастни с проблема пулмонална хипертония и студенти по медицина на Втора национална конференция по пулмонална хипертония: „Ранна диагностика. Съвременно лечение. Надлежно проследяване. За всички ПХ пациенти”, на 23 и 24 ноември в хотел Аугуста СПА в гр. Хисар. Общността на пациентите с пулмонална хипертония се събира, за да споделим своите проблеми, болки, решения, стремежи, надежди. На конференцията ще бъдат обсъдени актуални теми като: резултатите от лечението на пациентите през годината; европейски гайдлайн за лечение; новости на терапията, недостъпни у нас; трансплантации при ПХ; национална компания в подкрепа на донорството. Ще чуете гледната точка на личен лекар на ПХ пациент, както и ще имате възможност да споделите Вашата лична история. Предвидена е среща с психолог, която ще помогне да погледнем в себе си. В края на конференцията ще излезем с решение за отворено писмо от името на нас, пациентите с пулмонална хипертония, до Министерството на здравеопазването. Нашият апел ще е за скорошно приемане на Европейския гайдлайн като насока при лечение на заболяването и включването на България в програмата Евротрансплант. В момента едва около 50 болни с идиопатична форма на пулмонална хипертония получават лечение на заболяването си. Само трима болни са оперирани в чужбина. Спасение за хората в напреднал стадий на пулмонална хипертония обаче са медикаменти, които липсват в България. Според статистиката около 200 българи страдат от рядкото заболяване. Преживяемостта им е далеч под средната за Европа. Обикновено заболяването се открива късно, лечението на болните е закъсняло, модерната терапия е недостъпна тях, проследяването е неадекватно, не са диагностицирани и една трета от пациентите със специфичните симтоми. Време е да променим тези тъжни факти и да осигурим по-добър живот на засегнатите от болестта и техните семейства, които също понасят голяма част от социалната тежест на рядкото заболяване. Нека потърсим верните решения и се преборим за живота на българите с пулмонална хипертония!

Конференцията е отворена за присъствие на пациенти с Пулмонална хипертония. Желаещите са добре дошли. Сдружения „Асоциация Пулмонална Хипертония” ще заплати разходите на пациентите с ПХ за присъствие на Втора национална конференция по пулмонална хипертония. Очакваме ви! За контакти: phabulgaria@raredis.org и тел. 0878-68 67 80.

За повече информация, посети фейсбук-страницата на събитието:

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ