Живото донорство на органи

Иска се много кураж и голямо сърце, за да станеш жив донор.

Хиляди българи живеят на хемодиализа, много от тях - в изключително тежко състояние. Качеството на живот на трансплантиран с бъбрек пациент е несравнимо по-добро. Ако ваш близък живее на хемодиализа и е в тежко състояние, Вие може да помислите дали бихте желали да спасите живота му. Има много неща, които трябва да знаете, преди да предприемете тази стъпка:

  • Шансовете реципиента да оцелее и шансовете да не бъде отхвърлен трансплантираният орган са значително по-добри, когато органът е от жив донор. Това важи в особена степен за случаи, в които донорът е близък роднина на реципиента.
  • Още един голям плюс на живото донорство е възможността операцията да се планира. Пациентите, които чакат трансплантация, са много рискова група - често страдат от много съпътстващи болести, които могат да попречат на трансплантацията. Много често трансплантацията от трупен донор се проваля например от загуба на тегло или съвсем невинна инфекция на реципиента - дори при кариес, лекуващият лекар може да отмени трансплантацията поради риска имуносупресивното лечение да убие пациента. При живото донорство има възможност здравословното състояние на донора и реципиента да се подобри, за да се изключат възможни инфекции.
  • Пациенти, които чакат на хемодиализа с години, имат значително по-лоши шансове да не отхвърлят дарения орган.
  • Трансплантациите от жив донор крият известни рискове за донора и са все пак крайна стъпка, допустима само при тежко състояние на реципиента. Донорите се възстановяват напълно за период от 2 до 12 седмици, като в известен период от живота си ще се наложи да спазват специална диета.

Жив донор може да дари още част от черния си дроб, а също костен мозък, кожа и др.

Подкрепете нашата инициатива: нека българското законодателство допуска кръстосано донорство

Създадено от bgdonor.com. Контакти: bgdonor@gmail.com